Protecció de dades

Conforme el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa a l’usuari que les dades personals facilitades a través de la present web s'utilitzen només per a la finalitat que es desprèn d'atendre les sol·licituds d'informació i qualsevol altra qüestió que es plantegi, així com gestionar les comunicacions de l'empresa i l'enviament d'informació, indicant que pot exercir en qualsevol moment els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació del tractament i portabilitat, mitjançant l'enviament de correu electrònic a l'adreça info@aricoforest.com, o a través de l'adreça física de l'empresa: ARICO FOREST, SLU Ctra. la Parcel·lària, 28 17178 Les Preses